Patron szkoły

Odsłony: 4469

Ksiądz Stanisław Konarski

Stanisław Konarski to wielka postać historii Polski okresu Oświecenia - działacz społeczno-polityczny, mąż stanu, reformator ustroju państwowego, edytor ksiąg prawnych, wybitny pedagog i wychowawca młodego pokolenia.

Stanisław Konarski to autor nowoczesnego systemu wychowania i organizacji oświaty narodowej. To człowiek o wszechstronnych zainteresowaniach. Poprzez różnorodną działalność wybiegał znacznie poza epokę, w której przyszło mu żyć i pracować.

Stanisław Konarski był prekursorem bardzo nowoczesnego i postępowego modelu nauczania i wychowania . Założył szkołę "Collegium Nobilium", gdzie realizował swój program pedagogiczny. Reforma szkolna Konarskiego obejmowała zarówno zakres jak i metodę nauczania. Unowocześnił szkołę wypełniając ją nowa treścią. Wprowadził wiele przedmiotów nowych, pozwalających poznać otaczający świat, a więc nauki matematyczno-przyrodnicze, geografię, historię powszechną i nowożytne języki obce. Obok dominującej łaciny wprowadził naukę języka ojczystego.

Uhonorowany medalem przez króła Stanisław Augusta z napisem: "SAPERE AUSO", co znaczy "temu, który odważył się być mądrym".