Metody dydaktyczne

Odsłony: 1471

W Gimnazjum nr 6

stosujemy nowoczesne metody dydaktyczne

 

Tutoring to niezwykła, nowa metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna, jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy.

Tutoring jest metodą rozwijającą talenty i zainteresowania uczniów, pomagającą odnaleźć im swoją ścieżkę rozwoju osobistego i edukacyjnego.

Ta forma pracy niesie satysfakcję zarówno podopiecznym, jak i korzystającemu z niej nauczycielowi. Tutor (z łaciny – opiekun) to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem ucznia, trafnie rozpoznać potencjał człowieka, z którym pracuje, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju naukowego, osobistego i społecznego, uważnie podchodzić do wyników jego prac, zmotywować do długotrwałej współpracy i znajdować w niej obopólną radość. Nasi nauczyciele pomagają uczniowi osiągnąć cel edukacyjny metodą małych kroków, bazującą na wywodzącej się japońskiej tradycji kultury i praktyki zarządzania filozofii kaizen, która staje się przyszłością polskiej oświaty. (改善 Kai-zen – jap.: zmiana–dobry, ciągle doskonalenie). Polegająca na stałym i stopniowym doskonaleniu wszelkich aspektów pracy instytucji ujmowanej, jako całości i pracy jej pracowników.

Tutoring bezpośrednio realizuje zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie potrzeby podnoszenia jakości dydaktyki.