Raport z ewaluacji problemowej Kuratorium Oświaty w Łodzi

Odsłony: 1711

SEO

Obraz szkoły

Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Ks. Stanisława Konarskiego mieści się w Łodzi na terenie dzielnicy Bałuty. Szkoła jest kameralna, w 7 oddziałach uczy się obecnie 145 uczniów. Uczniowie mogą korzystać z dobrze wyposażonych sal lekcyjnych m.in. w tablice multimedialne, rzutniki, wizualizer, laptopy i odtwarzacze CD; pracowni komputerowej; stołówki oraz doskonałego zaplecza sportowego składającego się z sali gimnastycznej, 2 sal do zajęć ruchowych i rekreacyjnych, siłowni i boiska "Orlik".

Szkoła promuje osiągniecia swoich uczniów, prowadzona jest Baza Uczniów Zdolnych. Najzdolniejsi uczniowie stają się członkami Bractwa "Sapere Auso" - szkoła nawiązuje w ten sposób do dzieła życia swojego patrona Księdza Stanisława Konarskiego. Corocznie wyróżniającym się uczniom przyznawane są statuetki Absolwenta i Osobowości Roku. Szkoła jako jedna z nielicznych w Łodzi posiada Certyfikat Szkół Odkrywców Talentów.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swych zainteresowań i uzdolnień, ponieważ w gimnazjum działa 9 kół zainteresowań i wdrażane są programy nauczycielskie o walorach nowatorskich dostosowane do oczekiwań i potrzeb uczniów. Szkoła współpracuje z łódzkimi klubami sportowymi ŁKS i Orzeł, a część klas realizuje rozszerzony program wychowania fizycznego. Dzięki ukierunkowaniu na rozwój sprawności fizycznej uczniowie odnoszą liczne sukcesy sportowe w różnych dyscyplinach (piłka nożna, siatkówka, karate, hokej i unihokej). Ze wszystkich przedmiotów prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności z nauką. W celu podniesienia atrakcyjności zajęć mają miejsce korelacje międzyprzedmiotowe, a uczniowie uczą się np. jak udzielać pierwszej pomocy i jak się uczyć.

W gimnazjum realizuje się zadania mające na celu wszechstronny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w wiedzę i umiejętności przydatne na dalszym etapie kształcenia i do funkcjonowania na rynku pracy. Uczniowie uczą się współdziałać i dzielić odpowiedzialnością podczas realizacji różnorodnych przedsięwzięć, będących wynikiem działań samorządu szkolnego. Redagują gazetkę "Echo gimnazjalisty" i prowadza sklepik szkolny. Samorząd uczniowski jest pomysłodawca i organizatorem wielu akcji uświetniających życie szkoły takich, jak: "Dzień Czekolady", "Dzień Uśmiechu", "Halloween", "Szkolne Czytanie". Nadzoruje rywalizacje klas w konkursie o nagrodę dyrektora "Klasa na 6". Patronuje akcji zbiórki zabawek, książek i słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka i szpitali, karmy dla zwierząt w schronisku. Szkoła prężnie działa w środowisku lokalnym. Corocznie rodzicom i seniorom w Klubie Emeryta przedstawiane są Jasełka. Gimnazjaliści odwiedzają okoliczne szkoły podstawowe i przedszkola prezentując ciekawe zajęcia, przedstawienia teatralne i inscenizacje. Szkolny kabaret "Kabaret na szóstkę" od lat przygotowuje przedstawienia dla szkoły i środowiska. Uczniowie aktywnie włączają się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nauczyciele wspierają ich i zachęcają do większej aktywności, a wyróżniających się zaangażowaniem nagradzają.

W szkole duży nacisk jest położony na zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Działa monitoring wizyjny wewnątrz szkoły i na zewnątrz, są dyżury pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
a osoby wchodzące do szkoły są kontrolowane. Został powołany wychowawca wspierający, który bierze udział
w zebraniach, zna problemy uczniów, kontaktuje się z rodzicami i uczestniczy w życiu klasy. W celu usprawnienia przepływu informacji ze szkoły do rodziców został wprowadzony dziennik elektroniczny.

Prowadzona jest systemowa analiza podejmowanych działań wychowawczych, a w ich modyfikacje włączani są uczniowie i rodzice.

 

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem z ewaluacji zewnętrznej:

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000420434149.pdf