Szkolne koło geograficzne

Odsłony: 1670


globus

 

Tematyka dodatkowych zajęć z geografii obejmuje ogół zjawisk fizycznogeograficznych i społecznych zachodzących na Ziemi, problematykę europejską oraz zagadnienia dotyczące regionu, który zamieszkujemy.

Zadaniem uczniów jest nie tylko poszerzanie i utrwalanie zdobytej na lekcjach wiedzy geograficznej, ale również rozpoznawanie i zrozumienie zjawisk zachodzących wokół nich.

Uczniowie mają możliwość utrwalić swoje umiejętności geograficzne nie tylko poprzez rozwiązywanie różnych zadań i testów, ale również, a może przede wszystkim poprzez obserwacje i doświadczenia w terenie.

W ramach realizacji ścieżki regionalnej na kółku geograficznym staramy się poznać bliżej najciekawsze zakamarki naszego miasta. Wzbogacamy nasza wiedzę uczestnicząc w konkursach o Łodzi i wycieczkach krajoznawczych.

Wszystkich ciekawskich świata serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszych spotkaniach.