Koło młodego ratownika

Odsłony: 1261

ratowmik_kolo

Wypadki komunikacyjne, klęski żywiołowe zdarzały i zdarzają się bezustannie - w domu, w pracy, na ulicy. Często musi upłynąć jakiś czas zanim przyjedzie lekarz i często są to minuty decydujące o życiu i zdrowiu osób poszkodowanych. Wiedza i umiejętności udzielania pierwszej pomocy niejednokrotnie pozwalają uratować nie tylko zdrowie, ale przede wszystkim życie poszkodowanego człowieka.

 

Polski Czerwony Krzyż przekonany, że jak największa ilość osób powinna potrafić udzielać pierwszej pomocy w latach 90-tych powołał do życia pierwsze Grupy Ratownictwa

Medycznego PCK, których członkowie mieli upowszechniać znajomość zasad pierwszej pomocy wśród społeczeństwa.

 

ratowmik_auto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głównym zadaniem KOŁA MŁODEGO RATOWNIKA jest nauka, jak udzielać szybkiej pomocy przedlekarskiej. Uczestnicząc w zajęciach dowiesz się, jak należy przystąpić do udzielania pierwszej pomocy w zakresie:


1. Podjęcia sztucznego oddychania.

2. Zewnętrznego masażu serca.

3. Zatamowania krwotoku.

4. Odpowiedniego ułożenia poszkodowanego.

5. Zabezpieczenia poszkodowanego przed pogłębieniem wstrząsu.